SeniorHelp24 - Zostań opiekunką

SeniorHelp24

Zgoda rekrutacyjna (niezbędna do przeprowadzenia procesu rekrutacji)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu oraz dołączonym CV przez SeniorHelp24 Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (dalej jako: Administrator Danych Osobowych) oraz udostępnienie podanych przeze mnie danych osobowych spółkom powiązanym i współpracującym w zakresie rekrutacji i zatrudnienia oraz potencjalnym  Klientom w celu prowadzenia bieżącego procesu rekrutacyjnego na stanowisko wymienione w ogłoszeniu,  zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. (RODO, Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r.).

Skontaktuj się z nami

SeniorHelp24 sp. z o.o.
ul. Grabarska 1
50-079 Wrocław

Logo SeniorHelp24 Group